HOME VIZUALIZACE REALIZACE KONTAKT
 

HOME

Vítám Vás na svých stránkách. Jako architekt s dlouholetou praxí Vám nabízím komplexní servis od architektonickovýtvarné studie až po konečnou realizaci s veškerými úkony, které s touto činností souvisí.

Co nabízím:

 • Architektonickovýtvarné studie vč. dispozičního a hmotového řešení
 • Řešení interiérů i exteriérů
 • Vizualizace a 3D zpracování projektů ve fotorealistické podobě
 • Zajištění potřebných činností, zaměření, odborných studií a posudků
 • Konzultační činnost, materiálové a barevné sladění
 • Zajištění soutěže na nejlepší cenu stavebních prací
 • Zajištění dokumentace vlivu stavby na životní prostředí vč. jejího projednání
 • Zajištění dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Zajištění dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Zajištění inženýrské činnosti spojené se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Podporu při zajišťování dotací
 • Autorský dozor, odborné vedení stavby
 • Technický dozor investora
 • Dodávka a montáž interiéru včetně koordinace stavební přípravy
 • Zajištění kolaudace
 • Veškerý servis a činnost související s jednotlivými body